Nyt - Nyt   - Nyt

Nr.3/14. ÅRGANG 
marts 2004

 

Brochuresamlere:

De vil helst bytte

Det er svært at få en komplet samling. Formanden har f. eks. 580 forskellige Mini-brochurer, men mangler flere. Samlerklubben har 70 medlemmer og mødes til byttetræf
Tekst og foto Jens Jessen

Det er en lørdag formiddag, og der er helt tyst inde i det store klasselokale på Taulov skole, hvor omkring 20 brochuresamlere er færd med at samle sammen til en bytter. 
Hvis der endelig bliver udvekslet et par ord, foregår det helt stille og knapt hørligt selv for dem, der står tættest på. Stolene under elevernes skoleborde er fjernet for bedre at kunne give plads til mindre stakke af brochurer. Det er nemlig her, det der skal byttes eller handles om, befinder sig. 

Hver af de fremmødte har taget det antal borde, der er nødvendigt for at give plads til den mængde brochurer, der skal byttes væk. Uanset antallet af borde er pladsen under bordene reserveret til det, de andre måtte være interesserede i. Når de andre deltagere minutiøst går stakkene igennem for interessante ting, lægges det der kan komme på tale, i en sirlig bunke under bordet. Og for at ingen kan tage fejl, placeres en seddel øverst på stakken med navnet på den, der kunne være interesseret i en bytter.

De fleste til dagens byttemøde er bilbrochuresamlere, og den eneste ægte motorcykelbrochuresamler er Peter Børgesen Nielsen fra Randers, som på en måde har startet forfra med at samle igen. 

Peter Børgesen Nielsen og klubbens formand, Kurt Christensen er i gang med at bytte

Jeg solgte det hele, da jeg fik et godt tilbud, bortset fra det der interesserer mig mest, nemlig Jawa, CZ, ESO, Manet, Tartan og flere andre tjekkiske mærker. Nu er jeg på vej igen til at opbygge en samling, men denne gang vil jeg ikke satse på at gabe over så meget som før, men koncentrere mig om det, der er noget nyere, og som jeg har en chance for selv at kunne huske, fortæller Peter. 

På trods af han er den eneste, der udelukkende gør i motorcykelbrochurer, er der alligevel noget at komme efter for ham. Adskillige af de andre samlere har både brochurer over biler og motorcykler. Desuden har Peter allieret sig med at antal bilbrochurer, så han har også noget der kan friste bilsamlerne. 

Søger Mini-brochurer fra Chile

Klubbens formand er Kurt Christensen, og hans favorit er den lille Mini. Foreløbigt har han samlet 580 brochurer over den lille bil, og de er alle forskellige. 

I øjeblikket er jeg på jagt efter minibrochurer fra bl.a. Venezuela og Chile, hvor der i 70'erne også blev bygget minier på licens. De andre lande hvor den også blev bygget, har jeg allerede en del brochurer fra - det er lande som Spanien, Sydafrika, Australien, New Zealand.
Vi har kontakt til en japansk klub magen til vores, og der vil de gerne have brochurer på de japanske mærker, hvor teksten er oversat til de europæiske sprog. Omvendt er vi så interesserede i at få brochurer på de køretøjer, som ikke eksporteredes hertil, så på den måde kan vi hjælpe hinanden, fortæller Kurt. 

Normalt vil bytteri foregå med en dialog om, hvad modparten skal give i bytte, enten i form af andre brochurer eller penge i mangel af bedre. 

Men sådan foregår det ikke her. Den svære del med hvad tingene skal koste, har de byttende taget en kollektiv beslutning om at vente med til den anden side af middag. Og den med at bytte én eller to brochurer af gangen holder heller ikke her, hvor det i stedet handler om store stakke. 
Stakkene under bordene vokser i løbet af formiddagen i samme takt, som de mindskes på bordpladen. Og der hvor der er mange gode ting, ligger der lige så mange stakke, som der er fremmødte til byttemødet.

Bruger internettet

Jeg gør meget i Lancia, fortæller Mogens Hansen fra Odense. 

Oprindeligt blev der kun solgt 5 Lancia Delta, og jeg har den ene af de fem. Når der er byttemøder i Tyskland, kører jeg somme tider derned, men det er nu ikke altid jeg finder noget spændende, selvom det med brochuresamling er meget større, end det er her i landet. 
Internettet har været en stor hjælp, og via det kan man komme i kontakt med mange flere, fortæller Mogens, alt imens en stor stak brochurer bliver set igennem. 

Hjemme hos Mogens findes over 100 hyldemeter bilbrochurer, og ud af dem er der omkring 10-12 hyldemeter brochurer udelukkende på Lancia.

At brochuresamlerne har styr på tingene, er Karsten Asp et godt bevis på. - Jeg har altid min bog over samtlige mine brochurer med. Uden den ville jeg risikere at komme til at bytte mig til noget, jeg har i forvejen. Hjemme har jeg tre store arkivskabe, fire skuffer, og en tidligere svineboks i en stald, som er helt fyldt med brochurer. Mine favoritter er Saab, Alfa, Rover, Bugatti, Cadillac, Jaguar og Land Rover, fortæller Karsten.

Karsten Asp beundrer det store Bugatti presse kit

Gode brochurer er brochurer, der ikke er æselører på, og det er også brochurer, som er fri for huller, og så skal de være eftertragtede for at kunne byttes til noget spændende. 
Så har du nogle gamle brochurer, som bare ligger der, hvor de nu har ligget i mange år, var det måske en god ide at lade dem komme et sted hen, hvor de igen kommer til deres ret.

70 medlemmer i samlerklub 

For medlemmerne af ACD, Automobilia Club Denmark, handler det især om brochurer. Men automobilia kan også være bøger, blade, plakater, emblemer, videofilm, CD- rom'er og meget meget mere. 

Kort sagt effekter der har tilknytning til alle former for motordrevne køretøjer som biler, motorcykler, lastbiler, knallerter og traktorer.

Klubben er stiftet i marts 1992, og fra starten var der 15 samlere der bakkede op om ideen, da man uformelt mødtes en tidlig forårsdag i april 1991 i Silkeborg. Det blev til et par byttemøder mere, inden man stiftede ACD, som startede med 23 medlemmer. I dag er klubbens medlemstal vokset til omkring 70 medlemmer, som alle er lidenskabelige samlere. 

Der holdes to årlige byttemøder Om foråret samles medlemmerne på Suså skolen ikke langt fra Næstved, og om efteråret foregår bytteriet på Taulov skole ved Fredericia. Byttemøderne er samtidig også årets store begivenhed. 

Klubbens hjemmeside har adressen: www.a-c-d.dk og klubben kan kontaktes via adressen mail@a-c-d.dk